Tag : فدرالیزم

عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران
28 Oct
9:10

عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران

یکی از اهداف اصلی میزگرد ایران، تبلیغ برای بنا نهادن یک دولت دموکراتیک غیر متمرکز بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی در ایران باشد. علل خصوص، با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند ملیتی و زبانی و فرهنگی و مذهبی است، امید می‌رود در…