شریف بهروز: در ایران حزبی سراسری نداریم که نماینده‌ی تمام ملتها و اقشار مختلف جامعه باشد

Share

15-04-1389

مصاحبه: ناصر صالحی اصل

به منظور مطلع شدن از “کنفرانس اتحاد برای ایرانی دمکرات، سکولار و فدرال” که روزهای 8 و 9 ماه ژوئن 2010 در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا، برگزار شد، گفتگویی با آقای شریف بهروز، عضو علی‏ا‏لبدل کمیته‌ی مرکزی و نماینده‌ی حزب دمکرات کردستان ایران در آمریکا انجام داده‌ایم که توجه خوانندگان “کوردستان” را به متن کامل این گفتگو جلب می‌نماییم.
س: آقای بهروز ابتدا خواهشمندیم خوانندگان کوردستان را در جریان چگونگی برگزاری “کنفرانس اتحاد برای ایرانی دمکرات، سکولار و فدرال” در واشنگتن قرار دهید؟
ج: کنفرانس واشنگتن که در روزهای 8 و 9 ماه ژوئن سال جاری برگزار شد، نتیجه گردهمایی و نزدیک شدن وتبادل نظر چند ماهه‌ی میان بعضی از احزاب به نمایندگی از تمام ملیتهای ایران بود. فکر برپایی چنین کنفرانسی از طرف احزاب ملت فارس بیشتر احساس شد و این مطلب را هم با ما به عنوان نماینده‌ی ملتهای تحت ستم مطرح کردند. پیداست برپایی چنین کنفرانسی ملزوم بحث و تحلیل فراوانی است و هر یک از احزاب باید راجع به بعضی از مسائل توافق نمایند که خوشبختانه ما پیش از کنفرانس چندین جلسه برپا کردیم که هر چه به کنفرانس نزدیکتر می‌شدیم، بیشتر اعتراف به چند ملتی بودن ایران می‌شد و اینکه هر راه حلی برای آینده‌ی ایران، همچنین بحثها و تصمیم‏های کنفرانس باید نمود ساختار چند ملیتی ایران باشد.

س: هدف از برگزاری این کنفرانس چه بود و آیا تمام ملیتهای ایران و احزاب سراسری در آن حضور داشتند؟
ج: خوشبختانه احزابی که برای برگزاری این کنفرانس گردهم آمده بودند، هم حساس بودن وضعیت فعلی را احساس می‌کردند و هم برای آینده‌ی ایران برنامه داشتند و مهمتر از همه احزاب ملت حاکم این احساس را داشتند که بدون همکاری ملتهای تحت ستم نه از دست این رژیم نجات خواهیم یافت و نه سیستم آینده بدون مدنظرقراردادن حقوق و مطالباتشان مردمی و قابل قبول خواهد بود. هدف اصلی از برگزاری این کنفرانس گردهمایی ملتها و نمایندگانشان و بحث و تبادل نظر درباره‌ی مسائل مهم و باارزش برای همه بود. به غیر از چندین شخصیت و احزاب کرد، عرب، بلوچ و آذری، فارسها به طور چشمگیری حضور داشتند که اکثر آنها افراد مستقل و قشر آکادمیک و دانشگاهی بودند.

س: تمایز یا ارتباط میان این کنفرانس و کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال در چیست؟
ج: این کنفرانس و شورایی که ایجاد شده، از چند لحاظ با کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال متمایز است. اما در اساس یک هدف را دنبال می‌کنند. اول، این کنفرانس که برگزار شد تنها برای احزاب و سازمانهای سیاسی نبود، افرادی که شرکت داشتند به عنوان افراد و شخصیتهای مستقل حضور داشتند. علیرغم اینکه اکثر نمایندگان ملتهای غیرفارس شرکت کننده، متعلق به احزاب سیاسی بودند، اما “کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال” مرکزی است برای احزاب سیاسی و افراد و شخصیتهای مستقل در آن عضو نیستند.
“کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال” هیچ عضوی از ملت فارس ندارد، در حالی که بیش از نیمی از شرکت کنندگان در این کنفرانس فارس بودند و نیمی از اعضای شورایی که ایجاد شده فارس هستند. پیداست که این کنفرانس می‌تواند راه را برای ورود احزاب سیاسی فارس به حیطه‌ی کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال هموار سازد و به عضویت این کنگره دربیایند.
این کنفرانس بیشتر اعضایش در آمریکا و مرکز فعالیتش هم بیشتر آنجا خواهد بود، اما “کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال” ساختاری سراسری برای ایران است و مرکز فعالیتش فقط محدود به کشوری مشخص نیست.

س: وظیفه‌ی این شورای 12 نفری چیست؟ آیا این 12 نفر به عنوان هیئت اجرایی این کنفرانس فعالیت دارند؟
ج: این شورای 12 نفری برای اجرای وظایف کنفرانس ایجاد شده و تا کنفرانس آتی وظیفه‌ی اجرای کارهای کنفرانس را به عهده خواهد داشت. البته در ادامه‌ی کنفرانس اعضای شورا به 15 نفر رسید و آنها تا کنفرانس بعدی به عنوان هیئت اجرایی فعالیت خواهند کرد که قرار است هیئت در نخستین کنفرانس خود تقسیم کار نماید و رئیس و … را انتخاب کند. اما در کنفرانس، هیئتی دیگر برای برگزاری کنفرانس انتخاب خواهد شد.

س: چرا برخی از احزاب سراسری حضور نداشتند؟ آیا برای این کنفرانس دعوت نشده بودند؟
ج: پیداست ما در ایران حزبی سراسری نداریم که نماینده‌ی تمام ملتها و اقشار مختلف جامعه باشد. حزب و سازمانهای ملت فارس اینطور نشان می‌دهند که نمایندگی تمام ملتها را دارند و تا حالا چنین حزبی در ایران نداریم و متأسفانه ایران نیز روی دمکراسی و آزادی را به خود ندیده که میزان نفوذ و پایگاه احزاب و سازمانهای سیاسی در صندوقهای رأی مشخص شوند. اما در پاسخ سؤالتان باید اشاره کنم که تنها افرادی در این کنفرانس حضور داشتند یا می‌توانستند داشته باشند که با دو مسئله مشکل نداشته باشند: نخست، ایران متشکل از ملتهای مختلف است (ما معتقدیم که اصطلاح قوم بیشتر بخاطر کوچک کردن و مهم جلوه ندادن ملتها از طرف فارسها به کار برده می‌شود) ثانیاً، در ایران باید سیستم عدم تمرکز حاکم باشد که بهترین راه رسیدن به این هدف ایجاد سیستمی فدرال ـ دمکراتیک است.
این کنفرانس، نشستی آزاد بود و عدم شرکت برخی افراد یا احزاب مرتبط است با فقدان اعتمادشان به مسئله ملیتها و عدم تمرکز در ایران که خوشبختانه تعدادشان کاهش یافته و منزوی شده‌اند.

س: در پایان اگر سؤالی از قلم افتاده یا سخن و بحث خاصی برای خوانندگان “کوردستان” دارید، بفرمایید؟
ج: در پایان ما به عنوان ملت کرد و سایر ملتهای تحت ستم ایران که سالهای متمادی است در میدان مبارزه برای تحقق حقوق و مطالبات خویش تلاش می‌کنیم، باید اندرز رهبر شهیدمان دکتر قاسملو را برای توسعه‌ی حلقه‌ی دوستانمان مدنظر داشته باشیم. ما باید سعی کنیم فدرالیسم را به عنوان یک آلترناتیو برای آینده‌ی ایران نه تنها به مصلحت ملتهای تحت ستم قلمداد کنیم، بلکه باید ملت فارس را نیز متقاعد سازیم که فدرالیسم به مصلحت ایران مانند یک کشور و ملت فارس و سایر ملتهاست و تمامیت ارضی این کشور در یک سیستم فدرال بیشتر و بهتر حفظ خواهد شد تا در یک سیستم توتالیتر.

منبع:‌روزنامه “کوردستان”، شماره 536

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>