گفتگو پیرامون انتخابات آمریکا در تلویزیون تیشک

گفتگو پیرامون انتخابات آمریکا در تلویزیون تیشک
07 Nov
11:17
Share

،گفتگوی شریف بهروز با فخردین حساممکری از برنامە “گذار” از تلویزیون تیشک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

Facebook Comments

comments

« »
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>