گفتگو پیرامون انتخابات آمریکا در تلویزیون تیشک

Share

،گفتگوی شریف بهروز با فخردین حساممکری از برنامە “گذار” از تلویزیون تیشک پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>